Samenwerken = investeren in de relatie

Vaak wordt er gesproken over partnerships in de samenwerking tussen leverancier en eindklant, wat vaak betekent: wij werken en u betaalt. Wij doen dat net even anders: voor ons betekent samenwerken investeren. Investeren in een hopelijk langdurige relatie die beide partijen tot tevredenheid stemt.

Wij bouwen oplossingen, die bedrijfsprocessen versimpelen. Als zakelijk partner werken we samen met u en investeren door in de eerste fase veel van de kosten voor onze rekening te nemen. In plaats van een factuur voor ieder uur, werken we aan een relatie waarin zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. De lasten, de uren die we besteden aan de ontwikkeling van de oplossing – die nemen we graag grotendeels voor onze rekening. De lusten - de opbrengsten die volgen zodra de oplossing succesvol geïmplementeerd is, die delen we graag met u. Dat betekent voor u lage aanloopkosten en laag risico aan de ene kant. Tevens legt dat de lat bij ons hoog omdat uw applicatie wel goed moet werken om over te lusten kunnen praten.

DevOps als succesformule

Om succesvol te worden én te blijven implementeren wij de methodiek DevOps in uw organisatie. Hierbij garanderen wij een continue verbeteringsproces die ervoor zorgt dat uw bedrijf steeds succesvoller wordt.

DevOps betekent samenwerking tussen agile software development vanuit Simplicem en IT-operations in uw organisatie. De methodiek DevOps verbetert de samenwerking, communicatie en integratie tussen ‘development’ en ‘operations’. Deze werkwijze zorgt ervoor dat opleveringen vanuit ‘development’ ook daadwerkelijk gereed zijn om in productie te worden genomen op een gestandaardiseerde en veilige manier.

Eén van de belangrijkste drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van bedrijven om steeds sneller in te spelen op de veranderende markt. Terecht, de markt met alsmaar meer eisende eindklanten vraagt hierom. Simplicem speelt hierop in door gebruik te maken van agile-methodieken.

DevOps stimuleert een snellere ‘time to market’. Testen en het naar productie brengen van software worden geautomatiseerd, met als resultaat dat ideeën sneller om te zetten zijn naar de realiteit. Daarmee heeft u een aanzienlijk en groeiend voordeel in uw markt en ten opzichte van uw concurrent.

Alle betrokken partijen bundelen hun kwaliteit voor de lange termijn, van droom naar idee, van uitvoering en onderhoud naar nieuwe dromen en realiteit.

Samen sterker. Eigenlijk heel simpel.