Cases

Shell
Shell

Via onze partner Just BI is Simplicem betrokken bij een groot project voor Shell. De uitkomsten van dit project is van grote strategische waarde voor Shell. Simpel gezegd lezen we de gegevens uit een specifiek systeem. Deze gegevens worden vertaald en doorgegeven naar een ander systeem – portal - wat automatisch rapporten genereert. Wij maken hiervoor architectuur, de datamodellen en bouwen ook de front-end. Het omgaan met grote datastromen is echt een vak apart. Medewerkers van Simplicem houden ervan om te zorgen dat dit soort onleesbare data wordt omgezet in begrijpelijk taal waaruit in een oogopslag informatie te lezen is. Op die manier kan Shell nu maximaal voordeel halen door niet meer met data maar met strategische informatie te werken

Vodafone
Vodafone

Simplicem werkt aan een catalogusproject voor Vodafone, samen met haar partner AgilityWorks. Onlangs is wederom een nieuwe release opgeleverd van deze oplossing. Vodafone is hierover erg tevreden. Voor het bestaande inkoopproces van benodigde hardware was zg. leveranciers validatie nodig. Alle data die hiervoor beschikbaar is, is in een SAP-portal verwerkt. Aan de verkoopkant zijn hiervoor catalogi gemaakt. Hiervoor is het belangrijk dat de metadata van de leveranciers goed in SAP worden opgeslagen. Nadat het eerste project is opgeleverd, zijn we doorgegaan om andere complexe vraagstukken op te lossen. Hiermee is een jarenlange samenwerking ontstaan waarin we ook diverse interfaces hebben geschreven en ontwikkeld voor de communicatie tussen de diverse leverancierssystemen en SAP.

NGN Northern Gas Network
NGN Northern Gas Network

Voor NGN Northern Gas Network hebben we grote gegevensstromen overzichtelijk en voor medewerkers makkelijk inzichtelijk gemaakt. In het kort komt het erop neer dat we de benodigde gegevens uit SAP inlezen en hieruit goed leesbare en makkelijk te interpreteren rapporten maken. Dat helpt onze klant vooruit. De omgeving waarin we werken is SAP, SAP UI5, HNH5 database, SAP S4. Er was een set van loshangende tools die we in met elkaar in samenhang hebben gebracht. De zo ontstane SAP stack zorgt ervoor dat niet alleen de data vertaald wordt in prettig leesbare informatie maar ook de snelheid waarmee de informatie nu voor handen is sterk is toegenomen.

PPG
PPG

Simplicem is betrokken bij diverse projecten voor PPG op het gebied van SAP en .NET. Er is bijvoorbeeld een webshop ontworpen, gebouwd en geïmplementeerd op basis van SAP ontwikkeld in Java. Hiervoor zijn is een complex maar compleet QM-proces ontworpen en geïmplementeerd. De klachtenafhandeling is in een goed werkend proces gegoten, wat geautomatiseerd is in SAP, inclusief de bijbehorende workflow. De snelle routing naar precies de juiste mensen zorgt ervoor dat klachten nu binnen 48 opgelost worden.

EMB2020
EMB2020

EMB2020 is onafhankelijk meetbedrijf in de complexe energiemarkt. Voor EMB2020 bouwt Simplicem een universeel platform ten behoeve van dataverwerking voor energieleveranciers. Simplicem heeft software ontwikkeld waarmee gasmeters uitgelezen worden. De uitgelezen data wordt gevalideerd en vervolgens naar de netbeheerder gestuurd. Op basis hiervan kan de netbeheerder facturen uitsturen. De goed geïmplementeerde validatie zorgt ervoor dat de netbeheerder foutloze facturen kan uitsturen.