“METEN IS WETEN”

EMB2020 en Simplicem slaan handen ineen

Onder het motto ‘Meten is weten’, komt EMB2020 haar klanten tegemoet. Hoeveel inzicht zou het geven om de data van de energiemeter te kunnen vertalen naar directe lasten? Met die gegevens zou het mogelijk worden om meer duurzaamheid te creëren. Bewustwording, minder energieverbruik, lagere lasten.

Ze vonden in Simplicem de ideale partner. Simplicem ontwikkelde een universeel platform ten behoeve van de verwerking van de gegenereerde data. De gasmeter wordt uitgelezen en vervolgens worden gestandaardiseerde berichten verstuurd naar Tennet en een andere Third Party, die de gegevens laat zien in een dashboardapplicatie. Klanten kunnen via deze app inzage krijgen in hun energieverbruik.

Eind maart 2014 neemt EMB2020 het platform in gebruik.

Simplicem is trots op haar deelname in dit project. Zij brachten het tot stand in samenwerking met Oxolutions en hun veelzijdige oplossing in procesautomatisering, Processo.