Projecten

De projecten van Simplicem omvatten activiteiten op het gebied van SAP technologie en de ontwikkeling van applicaties voor de zakelijke markt.

De succesformule is de projectaanpak: Simplicem gaat een intensieve samenwerking aan met zowel klanten als specialisten, investeert in en bouwt aan de oplossingen en onderlinge relaties voor de lange termijn.

Geen factuur voor ieder uur, maar een relatie waarin zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. De "lasten" zijn de uren die worden besteed aan de onwikkeling van de oplossing. De "lusten", de revenuen die volgen zodra de oplossing succesvol draait. Om succesvol te blijven implementeren wij de methodiek DevOps in uw organisatie. Hierbij garanderen wij een continue verbeteringsproces teneinde ervoor te zorgen dat uw bedrijf steeds succesvoller wordt.

Simplicem implementeert DevOps in uw organisatie. DevOps betekent samenwerking tussen agile software development vanuit Simplicem en IT operations in uw organisatie. De methodiek DevOps verbetert de samenwerking, communicatie en integratie tussen ‘Development’ en ‘Operations’ en draagt er aan bij dat opleveringen vanuit ‘Development’ ook daadwerkelijk gereed zijn om in productie te worden genomen op een gestandardiseerde en veilige manier. Eén van de belangrijke drijfveren om te starten met DevOps is de behoefte van bedrijven om steeds sneller in te spelen op de veranderende markt. Simplicem speelt hier op in door gebruik te maken van Agile methodieken. DevOps stimuleert een snellere ‘time to market’. Zaken als testen en het naar productie brengen van software worden geautomatiseerd, met als resultaat sneller ideeën om te zetten in realiteit en daarmee een aanzienlijk voordeel hebben t.o.v. uw concurrent.

Zo verenigen alle betrokken partijen hun kwaliteiten voor de lange termijn, van idee tot uitvoering en onderhoud.

EMB2020
Voor EMB2020 bouwt Simplicem een universeel platform ten behoeve van dataverwerking voor energieleveranciers. Dit project wordt tot stand gebracht in samenwerking met Oxolutions en hun veelzijdige oplossing in procesautomatisering: Processo. Inmiddels werken organisaties als Sligro en Super Direct ook met Processo.
Vodafone
Simplicem werkt aan een catalogusproject voor Vodafone, in opdracht van AgilityWorks. Onlangs is wederom een nieuwe release opgeleverd van deze oplossing.
Shell
Via onze opdrachtgever Just BI is Simplicem betrokken bij een project voor Shell, inzake Big Data.
PPG
Als consultant van Simplicem is Martijn den Ouden betrokken bij diverse projecten voor PPG op het gebied van SAP en .NET.