Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist en/of up-to-date is. Simplicem is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Simplicem. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Simplicem.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

Simplicem B.V.
Spoorhaven 31
2651 AV Berkel en Rodenrijs
T : 06 - 23 26 12 02
E : info@simplicem.com

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Simplicem geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.