De expertise van Simplicem

Onze expertise is veelzijdig. Als tandwielen passen de activiteiten in elkaar en brengen de data naar de juiste bestemming. In de schematische weergave wordt dit uiteengezet.

Via een meter, sensor of alternatieve databron worden gegevens gegenereerd. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt in de omgeving ‘data handling’. Hieronder vallen de volgende activiteiten: verzamelen, groeperen, filteren, valideren, analyseren, verbeteren, verrijken en vereenvoudigen.

Afhankelijk van de bestemming, worden de data voorbewerkt. Wij onderscheiden een drietal bestemmingen.

Dienen de gegevens als voeding voor een APP, dan is de handling erop gericht de data gereed te maken en rechtstreeks naar hun eindbestemming te brengen.

De data kunnen ook worden doorgezet naar een SAP omgeving, die een integratie bewerkstelligt tussen de databron en de eindbestemming. SAP is hierin een ultieme bemiddelaar, die de vertaalslag maakt van gegevens naar toepassing.

Ook is het mogelijk de data uit te leveren aan een externe partij, een zogenaamde Third Party. Als bewerking wordt een voorbereiding gerealiseerd, die ervoor zorgt dat de data naadloos aansluiten op de volgende fase in het traject.

De mogelijkheden zijn talrijk, met als gelijkluidend doel: inzicht creëren in data. Simpel.

Voor een praktijkschema, klik hier.