Missie

Simplicem is een zakelijk dienstverlener, die zich toelegt op SAP consultancy en de ontwikkeling van applicaties. De kracht van de organisatie wordt ontleend aan het samenspel van technische activiteiten en zakelijk inzicht.

Als strategisch en technologisch partner investeren wij in de projecten, met als doel een gezamenlijk belang te dienen voor de langere termijn. In plaats van een factuur voor ieder uur, werken we aan een relatie, waarin zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. De “lasten” zijn de uren die we besteden aan de ontwikkeling van de oplossing. De “lusten” zijn de revenuen, die volgen zodra de oplossing succesvol draait.

Visie

Ons toekomstbeeld is gericht op groei door participatie.

We willen samenwerkingsverbanden aangaan met partijen, die onze bedrijfsfilosofie delen. Een filosofie die staat voor het delen van kennis en kunde en het investeren in een gezamenlijk belang. We bouwen aan technologische oplossingen om bedrijfsprocessen inzichtelijk te maken en te versimpelen.

Voor onze klanten. Met onze klanten.