Simplicem

Simplicem is strategisch en technologisch partner op het gebied van SAP-consultancy en ontwikkeling van applicaties voor de zakelijke markt. Onze naam verraadt onze missie: we bouwen oplossingen die bedrijfsprocessen vereenvoudigen en versimpelen.
Tevredenheidscijfer van onze klanten: Ruim voldoende

Applicaties

Wij ontwikkelen op basis van SAP-technologie en .Net applicaties die ingewikkelde processen en handelingen sterk vereenvoudigen en gebruiksvriendelijk maken.


✔ SAP HANA, JAVA en .Net
✔ Gebruik makend van DevOps en Scrum methodologie
✔ Snel, veilig en gebruiksvriendelijk

Projecten

De projecten van Simplicem omvatten activiteiten op het gebied van SAP-technologie en de ontwikkeling van applicaties voor de zakelijke markt.


✔ Agile software development
✔ Projectleiding en development
✔ Al meer dan 20 jaar ervaring

Educatie

Eigenlijk zou iedere jongere de keuze moeten hebben om te leren programmeren; het vak van de toekomst. Simplicem heeft hiervoor educatie-programma’s ontwikkeld voor middelbare scholieren.


✔ Programmeren in Diverse talen zoals C#, Java, Javascript, CSS en HTML
✔ Afgestemd op jongeren
✔ Certificering bij volledige deelname

Unieke risico werkwijze

We investeren in een duurzame relatie met u. In plaats van te factureren voor ieder gewerkt uur, werken we aan een relatie waarin zowel de lusten als de lasten worden gedeeld. In klare taal: wij nemen een groot deel van het risico voor onze rekening. Daarmee houden we de maandelijkse kosten laag. Lees meer over deze unieke en voor u risicoloze werkwijze.
  • Zeer laag risico
  • Lage maandelijkse kosten
  • Vendor lock-in uitgesloten
  • Degelijk en transparant
  • Gebruiksvriendelijk
  • Gelijkwaardige samenwerking